Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

เอกสารวิชาการ

 

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี 2560 (SAR) ดาวน์โหลดที่นี่ ไฟล์ 1  2  3

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดที่นี่!

แผนปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านแหลมแท่น ประจำปีการศึกษา 2559 ดาวน์โหลดที่นี่!

 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลมแท่น 2559 - 2562 ดาวน์โหลดที่นี่! ไฟล์1 ไฟล์2

 
 
 
   
©2015 by www.banlaemtan.ac.th